logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Privacy verklaring effiecient b.v.

efficient.nl b.v. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij zullen deze alleen gebruiken zoals in dit document is aangegeven, en uiteraard altijd binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij houden algemene gegevens van bezoekers van deze website bij. Daaronder vallen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gebruiken wij voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij zullen geen bezoekgegevens van individuele gebruikers aan derden beschikbaar stellen.

Onze website maakt van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij doen dit om verschillende opvragingen van pagina’s van onze website te combineren tot één zogeheten sessie en het gedrag van gebruikers te analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren zonder nadelige gevolgen.

E-mail en nieuwsbrief

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. effiecient.nl B.V.. biedt een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

effiecient.nl b.v. maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle communicatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonlijke of financiële informatie opgeeft.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van effiecient.nl b.v. zijn verbonden. effiecient.nl b.v. kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. effiecient.nl b.v. raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

effiecient.nl b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

U hebt recht op inzage in en correctie of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via de website of per e-mail aan info@effiecient.nl. Wij zijn effiecient.nl b.v., gevestigd te Alblasserdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56277679